LIÊN HỆ

  • Địa Chỉ: 15 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
  • Điện Thoại: 0924 502 851
  • Email: info.tapchikinhte@gmail.com