Kiến Thức Blockchain

Blockchain là một chuỗi các khối có chứa thông tin. Ngay từ chính cái tên của nó đã nói lên tất cả - block (khối) và chain (chuỗi).

CÓ NÊN CHO CON CHƠI GAME?

Có nên cho con chơi game là câu hỏi của nhiều phụ huynh trước tình trạng game phát triển. Chúng